ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กระบวนการทางการเมืองเปรียบเทียบ

leave a comment »

2401616    กระบวนการทางการเมืองเปรียบเทียบ    Comparative Political Process

ศึกษาแนวความคิดและปรัชญาของกระบวนการทางการเมืองในปัจจุบัน โดยเฉพาะแนวคิดและปัญหาที่สามารถสรุปและเปรียบเทียบกันได้ การมีส่วนร่วมทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง การระดมทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเลือกตั้ง ระบบราชการและแนวนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน

(To study concepts and problems of comparative politics today, i.e political participation, political environment, elitism and pluralism, authority allocation and political process, politics; stability, political mobilization. political change, electoral process and consequences, bureauracy and public policy.)

(2401616 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:59 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: