ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การต่างประเทศของไทย

leave a comment »

2402307    การต่างประเทศของไทย    Thai Foreign Relations

พัฒนาการของรัฐและการต่างประเทศของสยามในระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจและระเบียบระหว่างประเทศและการปรับตัวของสยาม/ไทย การต่างประเทศระหว่างสยามไทยกับประเทศมหาอำนาจและประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศและการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ประเด็นร่วมสมัยด้านการต่างประเทศของไทย

(Development o the Siamese state and its foreign relations in the modern international system; impact of changing international power structures and orders and the adjustment of Siam / Thailand; foreign relations of Siam / Thailand with major powers and neighboring countries; factors shaping Thai foreign policy and policy-making process; contemporary issues in Thai foreign relations.)

(2402307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 3:05 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: