ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ

leave a comment »

2400307    การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ    International Negotiation

กระบวนการเจรจาต่อรองกับการจัดการและการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ อำนาจและอิทธิพลในกระบวนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จและความล้มเหลวในการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศโดยใช้กรณีศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(Negotiation and bargaining process and international conflict management and resolution; power and influence in a negotiation and bargaining process; analyzing real cases in international relations to learn about factors contributing to success and failure in international negotiation.)

(2400307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:32 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: