ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค

leave a comment »

2401305    การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค    Local and Regional Politics and Governments

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค กระบวนการทางการปกครองของไทยจากแง่มุมของกฏหมายสถาบัน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาในระดับภูมิภาค ข้อถกเถียงในเรื่องการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจ

(Comparative studies of local and regional political structure, Thai governmental process from legal and institutional approaches; central-local relations; regionalization; debates on centrallization and decentralization.)

(2401305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:11 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: