ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองการปกครองไทย

leave a comment »

2401625    การเมืองการปกครองไทย    Thai Politics And Government

สภาพและเงื่อนไข ปัญหา การวิเคราะห์และการตีความการเมืองไทย ปัญหาเชิงเศรษฐกิจการเมืองระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รูปแบบการปกครอง สถาบันทางการพัฒนาและแนวโน้ม

(Circumstances, conditions, problems, analysis and interpretation of Thai politics, national, regional and local politico-economics problems; form of government; political institutions; development and trends.)

(2401625 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:58 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: