ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองเรื่องการพัฒนา

leave a comment »

2401304    การเมืองเรื่องการพัฒนา    Politics of Development

ทฤษฎีที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการพัฒนา และการประยุกต์ทฤษฎีกับบทบาทของรัฐและการะบวนการทางการเมือง กรณีศึกษาการเมืองการพัฒนาในบางประเทศ

(Contending theories of development and underdevelopment and their applications through the roles of the states and political processes; case studies of development in some countries.)

(2401304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:12 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: