ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

leave a comment »

2401626    การเมืองและนโยบายสาธารณะ    Politics And Public Policy

แนวคิด และปัจจัยทางการเมืองในกระบวนการนโยบาย การจัดทำนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลของนโยบาย รวมถึงแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(Concepts and political factors in the policy process; policy formulation, implementation, evaluation, and other related concepts.)

(2401626 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:56 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: