ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเมืองและนโยบายในการปกครองท้องถิ่น

leave a comment »

2401642    การเมืองและนโยบายในการปกครองท้องถิ่น    Politics And Policy In Local Government

พัฒนาการของนโยบายการปกครองท้องถิ่น ปัญหาและผลกระทบทางการเมืองของการรวมศูนย์อำนาจ และแนวโน้มในการกระจายอำนาจ

(Development of policies on local governments; political problems and impacts of centralization, and the trend in decentralization.)

(2401642 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:34 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: