ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

leave a comment »

2401627    ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์    Scope And Approaches In Political Science

พัฒนาการของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ สถานะของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ในปรัชญาวิทยาศาสตร์ขอบข่ายและแนวการศึกษาต่างๆ ในทางรัฐศาสตร์

(Development of the study of political science; status of political science in philosophy of science, scope and approaches in political science.)

(2401627 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:55 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: