ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

leave a comment »

2400105    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย    Introduction to Law

แนวการศึกษากฏหมาย ระบบกฏหมายไทย ลักษณะของกฏหมาย การจัดแบ่ง ประเภทกฏหมาย วิธีการทางกฏหมาย และแนวคิด และกลไกสำคัญทางกฏหมาย

(Approaches to law; Thai legal system; aspects of law; classification of law; legal methods; concepts and main mechanism in law.)

(2400105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:59 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: