ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ความรู้เบื้องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

leave a comment »

2401180    ความรู้เบื้องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    Introduction to Political Science

ความเป็นมาของขอบเขตและเนื้อหาของวิชารัฐศาสตร์ ลักษณะรูปแบบของรัฐ ลักษณะและรูปแบบของการปกครอง สถาบันทางการเมือง ระบบการบริหาร กลไกทางการบริหารซึ่งเป็นระบบย่อยของระบบการเมือง พลังทางการเมือง ลัทธิการเมืองแนวความคิด และอุดมการณ์ทางการเมือง อันมีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางการปกครองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างวิทยาการกับวัฒนธรรมทางการเมืองพฤติกรรมการเมืองและปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ

()

(2401180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:17 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: