ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีการเมืองและสังคม

leave a comment »

2401601    ทฤษฎีการเมืองและสังคม    Political And Social Theory

ศึกษาวิเคราะห์ข้อเขียนพื้นฐานของนักปรัชญาการเมืองคนสำคัญๆ จากเปลโตจนถึงปัจจุบัน ปรัชญาการเมืองแบบเก่าและทฤษฎีการเมืองเชิงประจักษ์ที่เด่นๆ ในคริสศตวรรษที่ 20 ปรัชญาการเมืองของจีนและอินเดีย ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของปรัชญาการเมืองเหล่านั้น และการใช้ปรัชญาการเมืองหรือทฤษฑีการเมืองอันเป็นพื้นฐานในการอธิบายในปัจจุบันและในการวิจัย

(To study the foundation works of great political thinkers begining from Plato to present, the relationship between traditional political philosophy and empirical theories, with the concentration of its application for explanation and prediction of the current political issues.)

(2401601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 5:01 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: