ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นิติปรัชญาและอำนาจรัฐ

leave a comment »

2401645    นิติปรัชญาและอำนาจรัฐ    Philosophy Of Law And Political Authority

ประเด็นสำคัญของกฏหมาย รากฐานทางปรัชญากฏหมาย อิทธิพลของระบบการเมืองที่มีต่อการก่อตัวและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดกับอำนาจและกฏหมาย

(Legal issues, the foundation of philosophy of law, influence of the political system on formation and changes of concepts regarding authority and law.)

(2401645 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:30 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: