ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประวัตศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย

leave a comment »

2401646    ประวัตศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย    History Of Thai Government And Politics

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครองไทย รูปแบบ สาระสำคัญ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

(Historical development of the Thai politics, forms, substances, and impacts of the changes from past to present.)

(2401646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:29 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: