ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประเด็นเชิงปรัชญาในทางการเมือง

leave a comment »

2401629    ประเด็นเชิงปรัชญาในทางการเมือง    Normative Issues In Politics

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดในทางการเมืองที่สัมพันธ์กับปัญหาการเมืองปัจจุบัน

(Issues in political philosophy and thoughts in relation to current political problems.)

(2401629 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:52 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: