ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปรัชญาการเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก

leave a comment »

2401414    ปรัชญาการเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก    Non-Western Political Philosophy

“ความคิด ทฤษฎี และปรัชญาการเมืองและสังคมที่อยู่นอกเหนือองค์ความรู้ที่เรียกว่า “”ทฤษฎีและปรัชญาการเมืองและสังคมตะวันตก””

(Social and political thought, theory, philosophy outside the realm so-called “”Western social and political theory and philosophy””.)

(2401414 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)”

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 5:57 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: