ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปรัชญาการเมืองยุคกลาง

leave a comment »

2401412    ปรัชญาการเมืองยุคกลาง    Medieval Political Philosophy

อิทธิพลของศาสนาคริสต์และอิสลามที่มีต่อการจัดระเบียบทางสังคมการเมืองทฤษฎีเทวสิทธิ์ ความขัดแย้งและการประนีประนอมระหว่างความศรัทธาและการใช้เหตุผลในศาสนายิว คริสต์ศาสนา และอิสลาม กับปรัชญาการเมือง กรีกและโรมัน ที่มาของแนวคิดเรื่องการแบ่งยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคสมัยใหม่ รากฐานของแนวคิดเรื่องสิทธิ์ ประชาสังคม และการก่อตัวของรัฐสมัยใหม่

(Christian and Islamic influences upon social and political thought; Divine Right theory; the conflict and compromise settlement between faith and reasoning in Judaism, Christianity, and Islam and the Greco-Roman political philosophy; the origin of Ancient-Medieval-Modern periodization; the origin of the notions of right, civil society and the formation of modern state.)

(2401412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:01 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: