ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย

leave a comment »

2401413    ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย    Contemporary Political Philosophy

ปรัชญาการเมืองร่วมสมัยที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากปรัชญาการเมืองในอดีต หรือที่ขัดแย้งหรือวิพากษ์วิธีคิดของปรัชญาการเมืองก่อนหน้านี้ การแสวงหาทิศทางและความชอบธรรมขององค์ความรู้ปรัชญาการเมืองโดยรวม

(Contemporary political Philosophy evolving from and/or negating or criticizing the ones in the past; seeking for directions and legitimacy of political philosophy as a discipline in general.)

(2401413 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 5:59 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: