ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปรัชญาสังคมศาสตร์และการวิเคราะห์ทางการเมือง

leave a comment »

2400701    ปรัชญาสังคมศาสตร์และการวิเคราะห์ทางการเมือง    Philosophy Of Social Sciences And Political Analysis

พัฒนาการแนวการศึกษาทางสังคมศาสตร์ สำนักคิดทางปรัชญาสังคมศาสตร์ ขอบข่ายและแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมือง

(Development of approaches to the study of social sciences; school of thought in philosophy of social sciences; approaches to political analysis.)

(2400701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:26 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: