ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปรัชญาสังคมศาสตร์

leave a comment »

2401415    ปรัชญาสังคมศาสตร์    Philosophy of Social Science

รากฐานทางปรัชญาของทฤษฎีทางสังคมและการเมืองแนวต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านญาณวิทยา เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไป

(Philosophical foundations of social and political theories, with emphasis on epistemology for higher education in social sciences.)

(2401415 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 5:56 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: