ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปรัชญา การเมือง และปรัชญามานุษยนิยม

leave a comment »

2401492    ปรัชญา การเมือง และปรัชญามานุษยนิยม    Philosophy, Politics and Philosophical Anthropology

ความสัมพ้นธืของ ปรัชญา การเมืองและปรัชญามนุษยวิทยา อิทธิพลของปรัชญามนุษยที่มีต่อการเมืองและรัฐศาสตร์ ผลกระทบที่มีต่อปรัชญาและความคิดทางการเมือง ผลงานของนักปรัชญาการเมืองตั้งแต่รุสโซถึงนิทเซะ รวมถึงผลงานของนักปรัชญาร่วมสมัย

(Relationship between philosophy, politics, and philosophical anthropology; influence of philosophical anthropology on politics and political science; impacts on philosophy and political ideas; works of political philosophers from Rousseau to Neitzsche including those of contemporary philosophers.)

(2401492 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 5:03 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: