ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พฤติกรรมทางการเมือง

leave a comment »

2401359    พฤติกรรมทางการเมือง    Political Behavior

ความเป็นมาของการศึกษาแบบพฤติกรรมในทางรัฐศาสตร์ และความแตกต่างระหว่างการศึกษาในรูปแบบธรรมดา หรือแบบปรัชญาการเมืองกับแบบพฤติกรรม ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อกิจกรรมทางการเมือง ความเกี่ยวข้องระหว่างการอบรมและการเรียนรู้ทางการเมือง บุคคลิกภาพและวัฒนธรรมทางการเมืองกับพฤติกรรมทางการเมือง โดยจะเน้นเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมในระบบประเพณีประชาธิปไตยตะวันตกกับประเทศไทยเป็นสำคัญ

(Behavioralism in political science; the differences between political philosophy and other political science approaches and behavioralism; social and cultural factors bearing on political activities, the relationship between political socialization and political personality; political culture and political behavior, with emphasis on comparing behavior in western political systems with that in Thailand.)

(2401359 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:03 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: