ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

รัฐและสังคม

leave a comment »

2401216    รัฐและสังคม    State and Society

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม อำนาจรัฐและกลไกของรัฐกับพลังทางสังคม อำนาจรัฐที่เป็นนโยบายซึ่งส่งผลต่อสังคมโดยอาศัยทฤษฎีพหุนิยมและทฤษฎีมาร์กซิสดั้งเดิมและสมัยใหม่ในการวิเคราะห์

(Study of state-society relationship: the relationships between state power, state apparatus and social forces, and state policies affecting society; analyses of these relationships according to pluralist, Marxist and neo-Marxist theoretical frameworks.)

(2401216 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:13 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: