ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิธิวิจัยเชิงคุณภาพในทางสังคมศาสตร์

leave a comment »

2400704    วิธิวิจัยเชิงคุณภาพในทางสังคมศาสตร์    Qualitative Research Methods in Social Science

การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการตั้งคำถามเชิงคุณภาพ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง เกณฑ์การพิจารณาความเข้มและลุ่มลึกของกระบวนการวิจัย การประยุกต์ใช้วิธีการวิจัย การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิธีการรายงานการวิจัย

(In-depth study of theory and methods of qualitative inquiry, issues related to research design, data collection methods, data sources, sampling; criteria for rigor, applications of research strategies, generating and analyzing qualitative data, and reporting strategies.)

(2400704 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: