ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถาบันการเมืองและพัฒนาการทางการเมือง

leave a comment »

2401608    สถาบันการเมืองและพัฒนาการทางการเมือง    Political Institution And Political Development

วิเคราะห์บทบาทของสถาบันการเมืองที่สำคัญในการพัฒนาการทางการเมืองของประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น ผู้นำทางการเมือง ระบบราชการ ทหาร พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของสถาบันการเมืองกับเสถียรภาพทางการเมือง ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาในเรื่องเหล่านี้ ได้แก่ ประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย เช่น อินเดีย กานา เกาหลีใต้ แมกซิโก พม่า และประเทศไทย

(An analysis of significant political institutions contributing to political development such as political elite, bureaucracy, armed forces, political parties, and interest groups drawing attention to relations between political institutions and political stability the cases study of which will be India, China, South Korea, Mexico, and Thailand.)

(2401608 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 5:00 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: