ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาขอบข่ายและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์

leave a comment »

2401308    สัมมนาขอบข่ายและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์    Seminar in Scope and Methods in Political Science

สัมมนาเรื่องลักษณะ ขอบข่าย พัฒนาการของรัฐศาสตร์ แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์แบบต่างๆ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน

(Seminar in aspects, scope, development, approaches and research methods in political science from the past to the present.)

(2401308 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:07 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: