ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาความคิดทางการเมืองที่มิใช่ตะวันตก

leave a comment »

2401723    สัมมนาความคิดทางการเมืองที่มิใช่ตะวันตก    Seminar In Non-Western Political Thought

การพิจารณาแนวคิดและปัญหาในการศึกษาทฤษฎีการเมืองที่มิใช่ตะวันตก ทั้งในตัวของมันเอง และในเชิงเปรียบเทียบกับความคิดทางการเมืองตะวันตก โดยพิจารณาจากตัวบท เช่น มหาภารตะ รามายณะ สามก๊ก อรรถศาสตร์ และราชวินิติ

(Considerations of ideas and problems in the study of Non-Western political theory in itself and in comparison with Western political thought basing on such texts as Mahabharata, Ramayana, the Three Kingdoms, Atthasatra, and Raj Niti.)

(2401723 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:12 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: