ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาทฤษฎีการเมืองตะวันตก 1

leave a comment »

2401721    สัมมนาทฤษฎีการเมืองตะวันตก 1    Seminar In Western Political Theory I

แนวคิดและปัญหาสำคัญในการศึกษาทางทฤษฎีการเมืองตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งในระเบียบและวิธีการศึกษาความคิดทางการเมืองระหว่างแนวปรัชญา แนวประวัติศาสตร์ รวมทั้งแนวหลังโครงสร้างนิยม และแนวหลังสมัยใหม่

(Main concepts and problems in the study of Western political theory with special reference to discrepancies in the methods of the study of political ideas amongst philosophical, historical, including post-structuralist and post-modernist approaches.)

(2401721 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:15 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: