ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาทฤษฎีการเมืองตะวันตก 2

leave a comment »

2401722    สัมมนาทฤษฎีการเมืองตะวันตก 2    Seminar In Western Political Theory II

แนวคิดทางการเมืองเกี่ยวกับความยุติธรรม ความดี เสรีภาพ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน ปัญหาในด้านประชาธิปไตยชุมชนนิยม สัญญาประชาคม รัฐและประชาสังคม

(Political thought on justice, the good, freedom, equality, human rights, problems of democracy, communitarianism, social contractarianism, state and civil society.)

(2401722 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:13 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: