ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนานโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ

leave a comment »

2401717    สัมมนานโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ    Seminar In Comparative Public Policy

การเปรียบเทียบนโยบายต่างๆ ในแง่ของการก่อตัวของนโยบาย การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ

(Comparative study of various policies on policy initiation, policy formulation, and policy Implementation.)

(2401717 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: