ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีและความคิดทางการเมือง

leave a comment »

2401725    สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีและความคิดทางการเมือง    Seminar In Selected Topics In Political Theory And Thought

ศึกษาทฤษฎีและความคิดทางการเมืองโลก โดยเน้นศึกษาตัวบทเล่มใดเล่มหนึ่ง หรือความคิดทางการเมืองประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือนักคิดผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ

(Study of political theoretical theory and thought with an emphasis on the study of a particular text, political thought or a political thinker.)

(2401725 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:09 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: