ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางการเมืองไทย

leave a comment »

2401718    สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางการเมืองไทย    Seminar In Selected Topics In Thai Politics

การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในด้านการเมืองไทยอย่างละเอียดลึกซึ้ง

(In-depth analysis of a particular issue in Thai politics.)

(2401718 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:18 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: