ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงมนุษย์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

leave a comment »

2400480    สัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงมนุษย์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน    Seminar on Human Rights, Human Secutity and Sustainable Development

แนวคิดและประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงมนุษย์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นเหล่านี้ในบริบทของการเมืองระดับโลกและระดับท้องถิ่น

(Seminar on concepts and issues related to human rights, human security, and sustainable development, as well as relationships among them, within the political contexts at the global and local levels.)

(2400480 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:27 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: