ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หัวข้อคัดสรรทางการเมือง

leave a comment »

2401417    หัวข้อคัดสรรทางการเมือง    Selected Topics in Politics

ชุดเอกสารชื่อรวมหัวข้อคัดสรรในทางรัฐศาสตร์ ข้อเสนอ ข้อโต้เถียงและสถานะขององค์ความรู้ในหัวข้อนั้นๆ

(Set text consisting of selected topics in political science; arguments and stages of knowledge of the topics.)

(2401417 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 5:08 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: