ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

องค์การระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402315    องค์การระหว่างประเทศ    International Organization

บทบาทของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ในฐานะตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในการเมืองโลกแนวคิดสำคัญในการอธิบายกำเนิด บทบาท และพลวัตขององค์การระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบองค์การระหว่างประเทศประเภทต่างๆ ข้อจำกัด ผลกระทบ และแนวโน้มในอนาคตของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ในการเมืองโลก

(Roles of the United Nations an other international organizations as non-state actors in world politics; major concepts explaining the origins, roles, and dynamics of international organizations; comparing different kinds of international organizations; limitations, impacts, and future trends of the United Nations and other international organizations in world politics.)

(2402315 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 2:54 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: