ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

แนวทางและประเด็นปัญหาในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ

leave a comment »

2401630    แนวทางและประเด็นปัญหาในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ    Approaches And Issues In Comparative Politics

พัฒนาการและขอบข่ายในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบและรูปแบบในการเปรียบเทียบ แนวการศึกษาเปรียบเทียบ และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ

(Development and scope of the study of comparative politics; methods and forms of comparison; comparative approaches, various issues in the study of comparative politics.)

(2401630 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:50 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: