ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก

leave a comment »

2400305    โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก    Globalization and World Politics

แนวคิดและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ทั้งในแง่ของความหมาย กระบวนการเปลี่ยนแปลงผลกระทบ ข้อพิจารณาเชิงปทัสถานและบทวิพากษ์ ผลประโยชน์และความต้องการเชิงนโยบายของตัวแสดงในระดับโลก ระดับรัฐ ระดับข้ามชาติ และระดับท้องถิ่น และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงเหล่านี้ในบริบทโลกาภิวัตน์

(Concepts and arguments about globalization in terms of meanings, changing processes, impact and consequences, normative implications, and critiques; interests and policy preferences of different actors at the global, state, transnational, and local levels and their interactions in the context of globalization.)

(2400305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:34 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: