ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ไทยในระบบเศรษฐกิจโลก

leave a comment »

2400306    ไทยในระบบเศรษฐกิจโลก    Thailand in the World Economy

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจของไทยนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันสหรัฐอเมริกากับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทย ไทยกับสถาบันและองค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและกระบวนการกำหนดนโยบาย วิกฤตเศรษฐกิจกับการเมืองเรื่องการฟื้นฟูและนโยบายการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

(Thailand’s international economic relationships since the end of World War II; the United States and Thailand’s development policy; Thailand and international economic institutions and organizations; foreign economic policy and policy-making process; economic crises and politics of economic revival and structural adjustment policy.)

(2400306 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:33 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: