ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จุลชีววิทยาของอาหาร

leave a comment »

2312571    จุลชีววิทยาของอาหาร    Microbiology of Food

อาหารกับจุลินทรีย์ การถนอมอาหารและการเสียของอาหาร กรรมวิธีในการผลิตอาหาร อาหารและเอนไซม์ที่เกิดจากจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับการเกิดโรคสุขาภิบาลอาหาร และการควบคุม

(Food and microorganisms, food preservation and spoilage, food processing, foods and enzymes produced by microorganisms, foods in relation to disease, food sanitation and control.)

(2312571 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 ที่ 2:09 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: