ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วัสดุเซรามิกอุณหภูมิสูง

leave a comment »

2311642    วัสดุเซรามิกอุณหภูมิสูง    High Temperature Ceramic Materials

แนะนำวัสดุอุณหภูมิสูงใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ยานอวกาศ ซึ่งรวมถึงเซอร์เมตส์ คอมโพสิทแกรไฟท์ คาร์โบด์ ออกไซด์ บอไรด์ ไนไตรด์ โดยเน้นส่วนประกอบ สมบัติ และวิธีทำ

(Introduction to high temperature materials used in nuclear reactors and aerospace which include cements, composites, graphite, carbides, oxides, borides and nitrides; compositions, properties and fabrication method.)

(2311642 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 ที่ 3:20 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: