ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สมบัติกายภาพของวัสดุเส้นใย

leave a comment »

2311658    สมบัติกายภาพของวัสดุเส้นใย    Physical Properties of Fibrous Materials

สมบัติทางไฟฟ้า ความร้อน แสง ความเสียดทานและการดูดซึมน้ำของเส้นใย อิทธิพลของส่วนประกอบทางเคมีและโครงสร้างของโมเลกุลที่มีต่อสมบัติเหล่านี้

(Electrical, thermal and optical properties, friction and water absorption or fibers; influence of chemical composition and molecular structure on these properties.)

(2311658 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 ที่ 3:07 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: