ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีทางอาหาร

leave a comment »

2314255    หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีทางอาหาร    Elementary Food Technology

การศึกษาความรู้เบื้องต้นด้านอาหาร คุณสมบัติและส่วนประกอบของอาหาร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการถนอมอาหาร กระบวนการถนอมอาหารทางอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและคุณค่าอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร

(Principle of food preservation and processing; chemistry of food microbiology associated with food.)

(2314255 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 ที่ 3:22 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: