ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วัสดุเชิงประกอบ

leave a comment »

2311546    วัสดุเชิงประกอบ    Composite Materials

องค์ประกอบ ชนิดและประเภทของวัสดุเชิงประกอบ โครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเชิงประกอบ พลาสติกที่เสริมแรงด้วยอนุภาคและเส้นใยชนิดต่าง ๆ กลไลการเสริมแรงของวัสดุเชิงประกอบ เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ การประยุกต์ในอุตสาหกรรม

(Composite: structure and propertiers of composite; particulate-and fiber-reinforced plastics; toughening mechanism of composites; Fabrication/processing techniques of composites; industrial applications.)

(2311546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 ที่ 3:55 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: