ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การถ่ายโอนโมเมนตัมความร้อนและมวล 1

leave a comment »

2306301    การถ่ายโอนโมเมนตัมความร้อนและมวล 1    Momentum Heat and Mass Transfer I

การศึกษาทางทฤษฎีของปรากฏการณ์การถ่ายโอนที่เกี่ยวพันกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี พฤติกรรมของของไหล ดุลทั้งหมดและดุลบางส่วนของของไหลที่กำลังไหล การวิเคราะห์มิติ การนำใาประยุกต์ใช้กับการเคลื่อนที่ของของไหล การกรอง ฟลูอิไดเซชัน และการไหลที่อัตราเร็วสูง

(Theoretical considerations of the transport phenomena associated with chemical industrial processes; introduction to fluid behavior and concepts of fluid behavior; differential balances of fluid flow; dimensional analysis applications in fluid dynamics, filtration, flluidization, and high speed flow.)

(2306301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 ที่ 4:43 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: