ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

leave a comment »

2303517    วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม    Mammalogy

การจัดจำแนก การวินิจฉัยชื่อวิทยาศาสตร์ และประวัติชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เน้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียใต้ การศึษาในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

(Classification, identification and life history of mannals, emphasizing mannals of South East Asia, laboratory work and field study.)

(2303517 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: