ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบเทคโนโลยีแผงวงจรพิมพ์

leave a comment »

2102765    การออกแบบเทคโนโลยีแผงวงจรพิมพ์    Design And Technology Of Printed Circuit Boards

การออกแบบลายเส้น ข้อแนะนำสำหรับการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ชนิดอุปมานและเชิงเส้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีการทำแผ่นวงจรพิมพ์ การเตรียมฟิล์มถ่ายรูป การพิมพ์โดยเทคนิคการถ่ายรูป การกัดลายทองแดง การชุบ เทคนิคการชุบผ่านเจาะรู เทคนิคการบัดกรี เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับแผ่นวงจรพิมพ์

(Layout design; recommendations for the design of analog and degital PCB; computer-aided design of PCBs; fabrication Technology; photographic film preparation, photoprinting, etching, plating, plated-through-hole techniques; soldering techniques; new technologies in PCB.)

(2102765 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: