ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ 1

leave a comment »

2103305    ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ 1    Automatic Control Laboratory

งานปฏิบัติการของระบบควบคุม ครอบคลุมหัวเรื่องในวิชา 2103304

(A laboratory work on control system,designed to illustrate the topics covered in 2103304.)

(2103305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: