ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเกษตรเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(41)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Agriculture)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
รายนามผู้เรียบเรียง:biography
บทที่ 1 : ความสำคัญของการเกษตร
บทที่ 2 : ส่วนต่างๆของต้นพืช(ลำต้น,ใบ และราก)
บทที่ 3 : ส่วนต่างๆของต้นพืช(ดอก,ผลและเมล็ด)
บทที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของพืช
บทที่ 5 : การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
บทที่ 6 : การดำเนินงานการเกษตร
บทที่ 7 : การให้น้ำแก่พืช
บทที่ 8 : ธาตุอาหารของพืช
บทที่ 9 : ศัตรูพืช
บทที่10 : การปรับปรุงพืช
บทที่11 : การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ
บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ
บทที่13 : ปลา
บทที่14 : กุ้ง
บทที่15 : ไก่
บทที่15 : ไก(ต่อ)
บทที่16 : การเพาะเห็ดฟาง
บทที่17 : GREENHOUSE
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 ที่ 11:42 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: