ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

คู่มือการเกษตรเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(s)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการเกษตรเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Agriculture)
ศึกษา พื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษกิจ และความสำคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกษตรตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ปริมาณอาหารในอดีต
บทที่ 2 : การเพิ่มอาหารในอนาคต
บทที่ 3 : ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้งกับการผลิตและการกระจายอาหาร
ภาคผนวก : supplement
บรรณานุกรม : Reference

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: