ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC409(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน หน่วย
(Solutions for AC409’s Problems)

แบบฝึกหัดที่1 : Comparative Satements and ratio Anlysis
แบบฝึกหัดที่2 : การผันแปรในกำไรสุทธิ
แบบฝึกหัดที่3 : Cash Flow
แบบฝึกหัดที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปซึ่งทุนทรัพย์
แบบฝึกหัดที่5 : การปรับปรุงการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง
เฉลยแบบฝึกหัด
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 1
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 2
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 3
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 4
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 5
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 6
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 7
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 8
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 9
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 10
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 11
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 12
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย: ชุดที่ 13

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: